27 Μαΐ 2015

Ανακοίνωση για τις εγγραφές μαθητών στην Α΄ τάξη

Ο Διευθυντής και η Διευθύντρια των 17ου και 41ου Δημοτικών Σχολείων Περιστερίου κάνουν γνωστό ότι:
1. Οι εγγραφές των μαθητών για την Πρώτη ( Α΄) Τάξη του Σχολικού Έτους 2015–2016 θα γίνουν από Τρίτη 2 μέχρι και Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015.
2. Στην Πρώτη (Α΄) Τάξη γράφονται παιδιά, που γεννήθηκαν από 1 Ιανουαρίου 2009 μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2009.
3. Για την εγγραφή απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν από την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης. 
β. Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια. 
γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.). Μπορείτε να το εκτυπώσετε πατώντας εδώ.
δ. Αποδεικτικό στοιχείο διεύθυνσης κατοικίας (π.χ. εκκαθαριστικό εφορίας ή απόδειξη ΔΕΗ-ΟΤΕ-ΕΥΔΑΠ, ή συμβόλαιο οικίας κ.λπ.) 
ε. Βεβαίωση Παρακολούθησης Νηπιαγωγείου.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.(Τηλ. 2105759938)

Ο Διευθυντής του                                Η Διευθύντρια του

17ου Δ.Σ. Περιστερίου                        41ου Δ.Σ. Περιστερίου

ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΡΗΣ                 ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΟΣΧΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 

Online Game Rental
Online Game Rental