3 Ιουν 2015

Την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015 όλοι οι μαθητές θα σχολάσουν στις 13:15 και το Ολοήμερο δεν θα λειτουργήσει

Αγαπητοί γονείς,
σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας (Αρ. πρωτ. Φ.361.22/33/83657/E3/26-05-2015), την Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015, δεν θα πραγματοποιηθεί η τελευταία διδακτική ώρα του πρωινού προγράμματος και δεν θα λειτουργήσει το Ολοήμερο σχολείο, λόγω πραγματοποίησης ειδικής συνεδρίασης του Συλλόγου Διδασκόντων για τη διεξαγωγή μυστικής ψηφοφορίας, στο πλαίσιο της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων Διευθυντών Σχολικών Μονάδων.
Συνεπώς, όλοι οι μαθητές θα σχολάσουν στις 13:15 και το Ολοήμερο σχολείο δεν θα λειτουργήσει.
Παρακαλούμε να μεριμνήσετε για την έγκαιρη και ασφαλή αποχώρηση των μαθητών από το σχολείο. 

Από τη Διεύθυνση του Σχολείου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 

Online Game Rental
Online Game Rental