28 Σεπ 2015

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΕ ΤΕΚΝΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΧΑΜΗΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

Αγαπητοί γονείς,
σχετικά με την εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης, σας ενημερώνουμε ότι:
1) Δικαιούχοι κρίνονται όσων το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα  (πραγματικό ή τεκμαρτό) δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ. 
Αυτό προκύπτει από τη στήλη Γ2 του εκκαθαριστικού είτε στο συνολικό εισόδημα, είτε στο τεκμαρτό εισόδημα (υπόχρεου και συζύγου αθροιστικά να μην υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ).
2) Η αίτηση για τους έγγαμους γίνεται από τον πατέρα των παιδιών. Οι διαζευγμένοι γονείς θα πρέπει να προσκομίσουν επίσημο έγγραφο, θεωρημένο, όπου θα αποδεικνύεται και η επιμέλεια των παιδιών.
3) Απαραίτητη κρίνεται επίσης η προσκόμιση του βιβλιαρίου τραπέζης στο οποίο πρώτος δικαιούχος θα πρέπει να είναι ο έχων την επιμέλεια των παιδιών.
4)Οι γονείς των μαθητών που φέτος φοιτούν στηn πρώτη γυμνασίου θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους στο σχολείο φοίτησης της ΣT΄ τάξης.
5) Η έναρξη της οικονομικής ενίσχυσης ισχύει για τα παιδιά που έχουν ολοκληρώσει τη φοίτηση στη Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου το σχ. έτος 2014-15.
         ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ
1.
ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
2.
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗ  ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ (ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛEIO)
3.
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015
4.
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν. 1599/1986 (ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)
5.
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
6.
ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ Α’ ΣΕΛΙΔΑΣ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ
7.
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ  Ή ΜΗ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ
8.
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ Ή ΜΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΤΡΙΤΕΚΝΙΑΣ Ή ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΑΣ

Από τη Διεύθυνση του Σχολείου 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 

Online Game Rental
Online Game Rental