3 Νοε 2015

Ενημέρωση Γονέων

Αγαπητοί γονείς, 
η ενημέρωσή σας για την πρόοδο και συμπεριφορά των μαθητών, για το μήνα Νοέμβριο, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

ΤΑΞΗ/
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΗΜΕΡΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΩΡΑ
  ΑΠΟ-ΕΩΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ
Α 
κ. Κώτσια
Δευτέρα
02-11-2015
11:45-14:00
Βιβλιοθήκης «Κώστας Τράντας»
Β1
κ. Ζώγα
Πέμπτη
05-11-2015
11:45-13:15
Βιβλιοθήκης «Κώστας Τράντας»
Β2
κ. Γεωργιάδης
Τρίτη
10-11-2015
12:35-14:00
Βιβλιοθήκης «Κώστας Τράντας»
 Β3
κ. Κανελλοπούλου
Παρασκευή
06-11-2015
10:45-14:00
Εκδηλώσεων «Μίκης Θεοδωράκης»
Γ1
κ. Παληκαρίδου
Τετάρτη
11-11-2015
11:45-13:15
Εκδηλώσεων  «Μίκης Θεοδωράκης»
Γ2
κ. Λάγιου
Τετάρτη
04-11-2015
12:35-14:00
Βιβλιοθήκης «Κώστας Τράντας»
Δ1
κ. Ηλία
Δευτέρα
09-11-2015
11:45-14:00
Βιβλιοθήκης «Κώστας Τράντας»
Δ2
κ. Μπαντζή
Τετάρτη
04-11-2015
11:45-13:15
Εκδηλώσεων  «Μίκης Θεοδωράκης»
Ε1
κ.  Σιώτου
Τετάρτη
11-11-2015
11:45-14:00
Εκδηλώσεων  «Μίκης Θεοδωράκης»
Ε2
κ. Κατσούρα
Τρίτη
10-11-2015
11:45-14:00
Εκδηλώσεων  «Μίκης Θεοδωράκης»
ΣΤ1
κ. Ρούκης
Παρασκευή
06-11-2015
11:45-13:15
Βιβλιοθήκης «Κώστας Τράντας»
ΣΤ2
κ. Ναλμπάντης
Τετάρτη
11-11-2015
11:45-14:00
Βιβλιοθήκης «Κώστας Τράντας»
Τμήμα Ένταξης
κ.  Νιαπά
Τετάρτη
04-11-2015
12:35-13:15
Τμήμα Ένταξης
κ. Ραγκαβέλα 
Αγγλικά
Τετάρτη
04-11-2015
10:45-11:30
Γραφείο Εκπαιδευτικών
κ. Γεωργακόπουλος
Φ.Α.: Β1,Β2, Δ, ΣΤ
Δευτέρα
09-11-2015
10:45-11:30
Γραφείο Εκπαιδευτικών
κ.  Σπαρτής
Φ.Α.:  Α, Β3, Γ, Ε
Πέμπτη
12-11-2015
09:00-09:40
Γραφείο Εκπαιδευτικών
κ. Παντελεάκης 
Τ.Π.Ε.  Α-ΣΤ
Παρασκευή
06-11-2015
10:45-11:30
Γραφείο Εκπαιδευτικών
κ. Μπικουβαράκης
Μουσική Α-ΣΤ
Παρασκευή
06-11-2015
10:00-11:30
Γραφείο Εκπαιδευτικών
κ. Βεοπούλου 
Θεατρ. Αγωγή
Α-ΣΤ
Παρασκευή
13-11-2015
09:00-09:40
Γραφείο Εκπαιδευτικών
κ.  Λογαρίδη
Γαλλικά Ε,ΣΤ
Τετάρτη
11-11-2015
11:45-12:25
Γραφείο Εκπαιδευτικών

Σε περίπτωση αδυναμίας σας να παρευρεθείτε στο σχολείο τις παραπάνω ημέρες, μπορείτε να κλείνετε ραντεβού με τον υπεύθυνο της τάξης του παιδιού σας στο τηλέφωνο του σχολείου(210-5759938).
Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Από τη Διεύθυνση του Σχολείου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 

Online Game Rental
Online Game Rental