13 Οκτ 2016

Ασκήσεις ετοιμότητας για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση σεισμού

Την Τετάρτη 12 και Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2016 πραγματοποιήθηκαν για όλες τις τάξεις του σχολείου μας ασκήσεις ετοιμότητας για την αντιμετώπιση έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση σεισμού. Η πρώτη άσκηση πραγματοποιήθηκε σε ώρα μαθήματος, ενώ η δεύτερη σε ώρα διαλείμματος. Προηγήθηκε ενημέρωση και προετοιμασία των μαθητών/τριών από τις/τους δασκάλες/δασκάλους όλων των τάξεων. 
Στο σχολείο μας εφαρμόζεται και βελτιώνεται κάθε χρόνο ειδικό σχέδιο ετοιμότητας, με ευθύνη του Συλλόγου Διδασκόντων, για το οποίο πραγματοποιούνται τουλάχιστον τρεις ασκήσεις έκτακτης ανάγκης ανά σχολικό έτος. 
Το σχέδιο περιλαμβάνει ενέργειες προ του σεισμού, ορισμό αρμοδιοτήτων του προσωπικού, ενέργειες κατά τη διάρκεια του σεισμού, ενέργειες μετά το τέλος της δόνησης, καθορισμό τόπου συγκέντρωσης των μαθητών/τριών.
Κατά τη διάρκεια και των δύο ασκήσεων ετοιμότητας, όλα τα παιδιά, με τη βοήθεια των δασκάλων τους, εφάρμοσαν όλα όσα προβλέπονταν από το σχέδιο και συγκεντρώθηκαν στους προκαθορισμένους χώρους για κάθε τάξη, στο προαύλιο του σχολείου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 

Online Game Rental
Online Game Rental