8 Φεβ 2017

Ενημέρωση Γονέων για το μήνα Φεβρουάριο 2017

Αγαπητοί γονείς, 
η ενημέρωσή σας για την πρόοδο και συμπεριφορά των μαθητών για το μήνα Φεβρουάριο, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
ΤΑΞΗ/
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΗΜΕΡΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΩΡΑ
ΑΠΟ-ΕΩΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ
Α1 
κ. Μπαντζή
Τετάρτη
15-02-2017
08:20-09:40
Βιβλιοθήκης
Α2
κ. Ζώγα
Τετάρτη
15-02-2017
11:45-14:00
Εκδηλώσεων
Β
 κ. Κώτσια
Πέμπτη
09-02-2017
10:00-11:15
Βιβλιοθήκης
Γ1
κ. Κατσούρα
Τρίτη
14-02-2017
11:45-14:00
Εκδηλώσεων
Γ2          
κ. Ηλία
Δευτέρα
13-02-2017
11:45-13:15
Εκδηλώσεων
Γ3
κ. Γεωργιάδης
Πέμπτη
16-02-2017
12:40-14:00
Βιβλιοθήκης
Δ1
κ. Παληκαρίδου
Τρίτη
14-02-2017
12:40-13:30
Εκδηλώσεων
Δ2
κ. Λάγιου
Τρίτη
14-02-2017
11:45-13:15
Βιβλιοθήκης
Ε1
κ. Ναλμπάντης
Παρασκευή
17-02-2017
11:45-14:00
Βιβλιοθήκης
Ε2
κ. Κανελλοπούλου
Δευτέρα
13-02-2017
11:45-14:00
Εκδηλώσεων
ΣΤ1
κ. Σιώτου
Πέμπτη
16-02-2017
08:20-09:40
Εκδηλώσεων
ΣΤ2
κ. Σηφογιαννάκη
Τετάρτη
15-02-2017
11:45-13:00
Εκδηλώσεων
Τμήμα Ένταξης
κ.  Νιαπά
Τρίτη
14-02-2017
12:35-13:15
Τμήμα Ένταξης
κ. Ραγκαβέλα 
Αγγλικά Γ1,Γ2, Γ3, Δ1, Δ2,Ε1, ΣΤ1
Τρίτη
14-02-2017
10:45-11:30
Γραφείο Εκπ/κών
κ. Βλάχου
 Αγγλικά
Α1, Β, Ε2, ΣΤ2
Τετάρτη
15-02-2017
10:00-10:45
Γραφείο Εκπ/κών
κ. Κουστένη
 Αγγλικά
Α2
Παρασκευή
17-02-2017
08:20-08:55
Γραφείο Εκπ/κών
κ. Γεωργακόπουλος
Φυσική Αγωγή
Α, Β, Γ, ΣΤ
Τετάρτη
15-02-2017
10:45-11:30
Γραφείο Εκπ/κών
κ. Νταής
Φυσική Αγωγή
 Δ1, Δ2
Τρίτη
14-02-2017
09:00-09:40
Γραφείο Εκπ/κών
 κ. Καρυστινός
Ολοήμερο και
Φυσ. Αγωγή Ε1,Ε2
Πέμπτη
16-02-2017
12:35-13:15
Γραφείο Εκπ/κών
κ. Παπαδοπούλου
Τ.Π.Ε.
 Α-ΣΤ
Τετάρτη
15-02-2017
11:45-12:25
Γραφείο Εκπ/κών
κ. Μπικουβαράκης
Μουσική
Α-ΣΤ
Δευτέρα
13-02-2017
10:45-11:30
Γραφείο Εκπ/κών
κ. Κοτσιλιάτη
Εικαστικά
Α1, Β, Γ, Δ
Τρίτη
14-02-2017
09:00-09:40
Γραφείο Εκπ/κών
κ. Υφαντή
Θεατρική Αγωγή
Α, Β, Γ1, Γ2
Παρασκευή
17-02-2017
13:15-14:00   
Γραφείο Εκπ/κών
κ.  Τσιάντου
Γαλλικά
Ε, ΣΤ
Πέμπτη
16-02-2017
09:00-09:40
Γραφείο Εκπ/κών
κ.  Τσιλιμίγκα
Γερμανικά
Ε, ΣΤ1
Πέμπτη
16-02-2017
09:00-09:40
Γραφείο Εκπ/κών
κ.  Τσικνάκη
Γερμανικά
ΣΤ2
Πέμπτη
16-02-2017
11:30-11:50
Γραφείο Εκπ/κών

Σε περίπτωση αδυναμίας σας να παρευρεθείτε στο σχολείο τις παραπάνω ημέρες, μπορείτε να κλείνετε ραντεβού με τον υπεύθυνο της τάξης του παιδιού σας στο τηλέφωνο του σχολείου(210-5759938).
Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Από τη Διεύθυνση του Σχολείου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 

Online Game Rental
Online Game Rental