6 Απρ 2017

Συμμετοχή του σχολείου μας στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα "Life Skills-Δεξιότητες Ζωής: Διαμορφώνοντας ενεργούς πολίτες" του Βρετανικού Συμβουλίου

Το πρόγραμμα Life Skills-Δεξιότητες Ζωής του Βρετανικού Συμβουλίου απευθύνεται σε μαθητές Ε και ΣΤ Δημοτικού, είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και περιλαμβάνει την υλοποίηση έξι(6) εργαστηρίων διάρκειας μίας(1) διδακτικής ώρας το καθένα, από εκπαιδευτή του Βρετανικού Συμβουλίου, παρουσία του/της δασκάλου/ας της τάξης.
Θεωρώντας πως δίνεται η ευκαιρία να εμπλουτιστεί η σχολική ζωή των μαθητών και να ενισχυθούν και να ενδυναμωθούν οι δεξιότητές τους, ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφάσισε τη συμμετοχή του σχολείου μας στο πρόγραμμα.
Ο στόχος του προγράμματος είναι η ενίσχυση και ενδυνάμωση βασικών δεξιοτήτων των μαθητών που τους καθιστούν ικανούς να ανταπεξέλθουν σε ζητήματα και ερωτήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά.
Στις δεξιότητες αυτές συμπεριλαμβάνονται η εμπιστοσύνη, η αυτοπεποίθηση, η επίλυση διαφορών, η κριτική σκέψη, η λήψη αποφάσεων και η ικανότητα να παραμένουν ασφαλείς και υγιείς.
Το πρώτο εργαστήριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 7 Απριλίου 2017 και για τα τέσσερα τμήματα των Ε και ΣΤ τάξεων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 

Online Game Rental
Online Game Rental