25 Μαΐ 2017

Συμμετοχή των μαθητών/τριών της Ε΄ τάξης σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα


Την Πέμπτη 25 Μαΐου 2017 οι μαθητές και μαθήτριες της E τάξης συμμετείχαν στο εγκεκριμμένο από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. δίωρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας, με τίτλο: κτόνωση της εσωτερικής έντασης-  Έκφραση συναισθημάτων".

Στόχος των παρεμβάσεων αυτών είναι η ευαισθητοποίηση της σχολικής κοινότητας σε θέματα ψυχικής Υγείας.

Τα προγράμματα που απευθύνονται στους μαθητές, αναπτύσσονται γύρω από τις ακόλουθες θεματικές:
– Συναισθηματική και Ψυχοκινητική Ανάπτυξη 
–Αντιμετώπιση Προβλημάτων, Αυτοεκτίμηση, Αυτοσυναίσθημα
– Ανάπτυξη δεξιοτήτων
– Διαπροσωπικές Σχέσεις 
– Ανάπτυξη δεξιοτήτων για αντιμετώπιση του άγχους και του φόβου
Τα παιδιά και των δύο τμημάτων της Ε τάξης βρήκαν το πρόγραμμα εξαιρετικά ενδιαφέρον και συνεργάστηκαν άψογα με τις ψυχολόγους που το υλοποίησαν.
Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί για τους μαθητές της Ε τάξης και την επόμενη σχολική χρονιά 2017-2018 που θα φοιτούν στην ΣΤ τάξη, με άλλες 4-5 δίωρες συναντήσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 

Online Game Rental
Online Game Rental