7 Δεκ 2017

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ KAI ΕΠΙΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ

Αγαπητοί γονείς,
η ενημέρωσή σας για την αγωγή και πρόοδο των μαθητών/τριών και η επίδοση βαθμολογίας του Α΄ τριμήνου, θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
ΤΑΞΗ/
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΗΜΕΡΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΩΡΑ
  ΑΠΟ -ΕΩΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ
Α1 
κ.  Κατσούρα
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
15-12-2017
12:35-14:00
Εκδηλώσεων
Α2 
κ. Καδδά
ΤΕΤΑΡΤΗ
20-12-2017
11:45-13:15
Βιβλιοθήκης
Β1
κ.  Μπαντζή
ΤΡΙΤΗ
19-12-2017
11:45-13:15
Βιβλιοθήκης
Β2
κ. Ζώγα
ΤΡΙΤΗ
19-12-2017
11:45-13:15
Εκδηλώσεων
Γ
κ. Παληκαρίδου
ΤΕΤΑΡΤΗ
20-12-2017
13:15-14:00
Εκδηλώσεων
Δ1
κ. Λάγιου
ΠΕΜΠΤΗ
21-12-2017
11:45-13:15
Εκδηλώσεων
Δ2
κ. Ηλία
ΔΕΥΤΕΡΑ
18-12-2017
10:00-11:30
Βιβλιοθήκης
Δ3
κ. Κώτσια
ΔΕΥΤΕΡΑ
18-12-2017
12:35-14:00
Εκδηλώσεων
Ε1
κ.  Σιώτου
ΔΕΥΤΕΡΑ
18-12-2017
11:45-13:15
Εκδηλώσεων
Ε2
κ. Σηφογιαννάκη
ΤΕΤΑΡΤΗ
20-12-2017
11:45-13:15
Εκδηλώσεων
ΣΤ1
κ. Ναλμπάντης
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
15-12-2017
11:45-14:00
Βιβλιοθήκης
ΣΤ2
κ. Κανελλοπούλου
ΔΕΥΤΕΡΑ
18-12-2017
12:00-14:00
Βιβλιοθήκης
Τμήμα Ένταξης
κ.  Νιαπά
ΠΕΜΠΤΗ
21-12-2017
12:35-13:15
Τμήμα Ένταξης
κ. Ραγκαβέλα 
Αγγλικά Α2,Β,Γ,Δ,Ε1,ΣΤ2
ΤΡΙΤΗ
19-12-2017
09:00-09:40
Γραφείο Εκπαιδευτικών
κ. Βλάχου
Αγγλικά Α1,Ε2,ΣΤ1
ΠΕΜΠΤΗ
21-12-2017
09:00-09:40
Γραφείο Εκπαιδευτικών
ΤΑΞΗ/
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΗΜΕΡΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΩΡΑ
ΑΠΟ -ΕΩΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ
κ. Γεωργακόπουλος
Φ.Α.: Β,Γ,Δ,ΣΤ
ΔΕΥΤΕΡΑ
18-12-2017
12:35-14:00
Γραφείο Εκπαιδευτικών
κ.  Νταής
Φ.Α.:  Α1,Α2
ΠΕΜΠΤΗ
14-12-2017
12:35-14:00
Γραφείο Εκπαιδευτικών
κ. Παντελεάκης 
Τ.Π.Ε.  Α-ΣΤ
ΤΕΤΑΡΤΗ
20-12-2017
12:35-14:00
Γραφείο Εκπαιδευτικών
κ. Μπικουβαράκης
Μουσική Α-ΣΤ
ΤΕΤΑΡΤΗ
20-12-2017
12:35-14:00
Γραφείο Εκπαιδευτικών
κ. Πουρίδου
Εικαστικά
ΔΕΥΤΕΡΑ
18-12-2017
12:35-14:00
Γραφείο Εκπαιδευτικών
κ.  Γεωργίου
Γαλλικά Ε,ΣΤ
ΠΕΜΠΤΗ
14-12-2017
21-12-2017
12:35-14:00
Γραφείο Εκπαιδευτικών
κ. Απλαδά
Γερμανικά Ε,ΣΤ
ΤΡΙΤΗ
19-12-2017
12:35-14:00
Γραφείο Εκπαιδευτικών

Σε περίπτωση αδυναμίας σας να παρευρεθείτε στο σχολείο τις παραπάνω ημέρες, μπορείτε να κλείνετε ραντεβού με τον υπεύθυνο της τάξης του παιδιού σας στο τηλέφωνο του σχολείου(210-5759938). 
Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία. 
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Από τη Διεύθυνση του Σχολείου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 

Online Game Rental
Online Game Rental