12 Φεβ 2018

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Αγαπητοί γονείς,
Η ενημέρωσή σας για την πρόοδο και συμπεριφορά των μαθητών για το μήνα Φεβρουάριο, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

ΤΑΞΗ/
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΗΜΕΡΑ/ΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΕΣ
ΩΡΑ
  ΑΠΟ -ΕΩΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ
Α1 
κ.  Κατσούρα
Πέμπτη Παρασκευή
22/02/2018 23/02/2018
13:15-14:00
Εκδηλώσεων
Α2 
κ. Καδδά
Τρίτη
20/02/2018
13:15-14:00
Εκδηλώσεων
Β1
κ.  Μπαντζή
Τρίτη
Πέμπτη
20/02/2018
22/02/2018
13:15-14:00
Β1
Β2
κ. Ζώγα
Τρίτη
Πέμπτη
20/02/2018
22/02/2018
13:15-14:00
Β2
Γ1
κ. Παληκαρίδου
Δευτέρα
26-02-2018
13:15-14:00
Γ1
Γ2
κ. Φρούσιου
Τετάρτη
21-02-2018
13:15-14:00
Εκδηλώσεων
Δ1
κ. Λάγιου
Τρίτη
Τετάρτη
20/02/2018
21/02/2018
13:15-14:00
Δ1
Δ2
κ. Ηλία
Δευτέρα
26-02-2018
13:15-14:00
Δ2
Δ3
κ. Κώτσια
Τρίτη
Τετάρτη
20/02/2018
21/02/2018
13:15-14:00
Δ3
Ε1
κ.  Σιώτου
Τετάρτη
21-02-2018
13:15-14:00
Ε1
Ε2
κ. Σηφογιαννάκη
Πέμπτη Παρασκευή
22/02/2018 23/02/2018
13:15-14:00
Ε2
ΣΤ1
κ. Ναλμπάντης
Πέμπτη Παρασκευή
22/02/2018 23/02/2018
13:15-14:00
ΣΤ1
ΣΤ2
κ. Κανελλοπούλου
Τρίτη
Παρασκευή
20/02/2018 23/02/2018
13:15-14:00
Βιβλιοθήκης
Τμήμα Ένταξης
κ.  Νιαπά
Τρίτη
20/02/2018
13:15-14:00
Τμήμα Ένταξης
κ. Ραγκαβέλα 
Αγγλικά Α2,Β,Γ,Δ,Ε1,ΣΤ2
Τρίτη
20/02/2018
13:15-14:00
Γραφείο Εκπ/κών
κ. Βλάχου
Αγγλικά Α1,Ε2,ΣΤ1
Τρίτη
20/02/2018
13:15-14:00
Γραφείο Εκπ/κών
κ. Γεωργακόπουλος
Φ.Α.: Β,Γ,Δ, ΣΤ
Δευτέρα
26-02-2018
13:15-14:00
Γραφείο Εκπ/κών
κ.  Νταής
Φ.Α.:  Α1, Α2
Τρίτη
20/02/2018
13:15-14:00
Γραφείο Εκπ/κών
ΤΑΞΗ/
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΗΜΕΡΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΩΡΑ
ΑΠΟ-ΕΩΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ
κ. Μπικουβαράκης
Μουσική Α-ΣΤ
Δευτέρα
26-02-2018
13:15-14:00
Γραφείο Εκπ/κών
κ. Παντελεάκης 
Τ.Π.Ε.  Α-ΣΤ
Τετάρτη
21-02-2018
13:15-14:00
Γραφείο Εκπ/κών
κ. Πουρίδου
Εικαστικά
Δευτέρα
26-02-2018
13:15-14:00
Γραφείο Εκπ/κών
κ.  Γεωργίου
Γαλλικά Ε,ΣΤ
Πέμπτη
22/02/2018
13:15-14:00
Γραφείο Εκπ/κών
κ. Απλαδά
Γερμανικά Ε,ΣΤ
Πέμπτη
22/02/2018
13:15-14:00
Γραφείο Εκπ/κών

Σε περίπτωση αδυναμίας σας να παρευρεθείτε στο σχολείο τις παραπάνω ημέρες, μπορείτε να κλείνετε ραντεβού με τον υπεύθυνο της τάξης του παιδιού σας στα τηλέφωνα του σχολείου(210-5759938 και 2130448991).
Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Από τη Διεύθυνση του Σχολείου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 

Online Game Rental
Online Game Rental