15 Νοε 2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΝΟΕΜΒΡΙΟ

Αγαπητοί γονείς, 

η ενημέρωσή σας για την πρόοδο και συμπεριφορά των μαθητών, για το μήνα Νοέμβριο, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:


ΤΑΞΗ/
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΗΜΕΡΑ/ΕΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΕΣ
ΩΡΑ
  ΑΠΟ-ΕΩΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ
Α1 
κ.  Κατσούρα
ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
23-11-2017
24-11-2017
13:15-14:00
Εκδηλώσεων
Α2 
κ. Καδδά
ΤΡΙΤΗ
21-11-2017
13:15-14:00
Εκδηλώσεων
Β1
κ.  Μπαντζή
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ
         20-11-2017        21-112017
13:15-14:00
Τάξης Β1
Β2
κ. Ζώγα
ΤΡΙΤΗ  ΠΕΜΠΤΗ
21-11-2017 
23-11-2017
13:15-14:00
Τάξης Β2
Γ1
κ. Παληκαρίδου
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ
20-11-2017
21-112017
13:15-14:00
Τάξης Γ
Δ1
κ. Λάγιου
ΤΡΙΤΗ 
ΤΡΙΤΗ
21-11-2017
28-11-2017
13:15-14:00
Τάξης Δ1
Δ2
κ. Ηλία
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ
20-11-2017
22-11-2017
13:15-14:00
Τάξης Δ2
Δ3
κ. Κώτσια
ΤΡΙΤΗ
ΤΡΙΤΗ
21-11-2017
28-11-2017
13:15-14:00
Τάξης Δ3
Ε1
κ.  Σιώτου
ΤΕΤΑΡΤΗ
22-11-2017
13:15-14:00
Τάξης Ε1
Ε2
κ. Σηφογιαννάκη
ΤΕΤΑΡΤΗ
22-11-2017
13:15-14:00
Τάξης Ε2
ΣΤ1
κ. Ναλμπάντης
ΤΡΙΤΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21-11-2017
24-11-2017
13:15-14:00
Τάξης ΣΤ1
ΣΤ2
κ. Κανελλοπούλου
ΤΡΙΤΗ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
21-11-2017
24-11-2017
13:15-14:00
Βιβλιοθήκης
Τμήμα Ένταξης
κ.  Νιαπά
ΤΡΙΤΗ
21-11-2017
13:15-14:00
Τμήμα Ένταξης
κ. Ραγκαβέλα 
Αγγλικά Α2,Β,Γ,Δ,Ε1,ΣΤ2
ΔΕΥΤΕΡΑ
20-11-2017
13:15-14:00
Γραφείο Εκπαιδευτικών
κ. Βλάχου
Αγγλικά Α1,Ε2,ΣΤ1
ΔΕΥΤΕΡΑ
20-11-2017
13:15-14:00
Γραφείο Εκπαιδευτικών
κ. Γεωργακόπουλος
Φ.Α.: Β, Γ, Δ, ΣΤ
ΔΕΥΤΕΡΑ
20-11-2017
13:15-14:00
Γραφείο Εκπαιδευτικών
κ.  Νταής
Φ.Α.:  Α1, Α2
ΤΕΤΑΡΤΗ
22-11-2017
13:15-14:00
Γραφείο Εκπαιδευτικών
ΤΑΞΗ/
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ
ΗΜΕΡΑ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΩΡΑ
ΑΠΟ-ΕΩΣ
ΑΙΘΟΥΣΑ
κ. Παντελεάκης 
Τ.Π.Ε.  Α-ΣΤ
ΤΕΤΑΡΤΗ
22-11-2017
13:15-14:00
Γραφείο Εκπαιδευτικών
κ. Μπικουβαράκης
Μουσική Α-ΣΤ
ΔΕΥΤΕΡΑ
20-11-2017
13:15-14:00
Γραφείο Εκπαιδευτικών
 κ. Πουρίδου
Εικαστικά
ΔΕΥΤΕΡΑ
20-11-2017
13:15-14:00
Γραφείο Εκπαιδευτικών
κ.  Γεωργίου
Γαλλικά Ε,ΣΤ
ΠΕΜΠΤΗ
23-11-2017
13:15-14:00
Γραφείο Εκπαιδευτικών
κ. Απλαδά
Γερμανικά Ε,ΣΤ
ΠΕΜΠΤΗ
23-11-2017
13:15-14:00
Γραφείο Εκπαιδευτικών

Σε περίπτωση αδυναμίας σας να παρευρεθείτε στο σχολείο τις παραπάνω ημέρες, μπορείτε να κλείνετε ραντεβού με τον υπεύθυνο της τάξης του παιδιού σας στο τηλέφωνο του σχολείου(210-5759938).
Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.
Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Από τη Διεύθυνση του Σχολείου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 

Online Game Rental
Online Game Rental