15 Οκτ 2014

Ανακοίνωση για τους γονείς των μαθητών/τριών των Β και Γ τάξεων

Αγαπητοί γονείς,
σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Φ.6/660/166841/Γ1/15-10-2014 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., ανακαλείται η με Αρ. Πρωτ. Φ.6/553/152559/Γ1/24-09-2014 εγκύκλιος με θέμα «Συμπληρωματικές οδηγίες αναφορικά με το Ατομικό Δελτίο Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)»,  η οποία προέβλεπε προσκόμιση Ατομικού Δελτίου Υγείας (Α.Δ.Υ.Μ.)  και από τους μαθητές/τριες των Β και Γ τάξεων. 
Επομένως, για τους μαθητές/τριες των τάξεων Β και Γ, δεν απαιτείται η προσκόμιση του νέου Α.Δ.Υ.Μ., αλλά θα ισχύσουν, για τη σχολική χρονιά 2014-2015, τα παλαιά Ατομικά Δελτία Υγείας, των οποίων η ισχύς είναι τριετής.

Από τη Διεύθυνση του Σχολείου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 

Online Game Rental
Online Game Rental