12 Οκτ 2014

Ανακοίνωση για τους γονείς των μαθητών/τριών των Β και Γ τάξεων

Αγαπητοί γονείς,
σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την με  Αρ. Πρωτ. Φ.6/553/152559/Γ1/24-09-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) και μόνο για τη σχολική χρονιά 2014-15 θα πρέπει να προσκομιστεί και από τους μαθητές των Β και Γ τάξεων.
Καταληκτική ημερομηνία προσκόμισης του Α.Δ.Υ.Μ. από τους ανωτέρω μαθητές είναι η 31η Οκτωβρίου 2014.

Από τη Διεύθυνση του Σχολείου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 

Online Game Rental
Online Game Rental