4 Ιουν 2016

Λειτουργία Δημοτικών Σχολείων και Ολοήμερου Προγράμματος το σχολικό έτος 2016-2017

Αγαπητοί γονείς ,
σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την με Αρ. Πρωτ.Φ12/657/70691/Δ1/26-4-2016 Υ.Α.(ΦΕΚ 1324/11-05-2016, τ.Β΄) το υποχρεωτικό ωράριο λειτουργίας στον Ενιαίο Τύπο Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2016-2017 θα είναι για όλες τις τάξεις τριάντα (30) διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως (08:10−13:15), ενώ το προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα θα εκτείνεται έως τις 16:00.
Κατά συνέπεια, οι μαθητές/τριες όλων των τάξεων στο υποχρεωτικό πρόγραμμα θα έχουν καθημερινά έξι(6) διδακτικές ώρες μαθημάτων και θα σχολάνε στις 13:15.
Από τις 13:15 και μετά θα ξεκινά η λειτουργία του Ολοήμερου Προγράμματος ως εξής:
13:15−13:20 Μετάβαση μαθητών Ολοήμερου στην αίθουσα σίτισης 
13:20−14:00  1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος: Σίτιση 
14:00−14:15  Διάλειμμα 
14:15−15:00 2η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος: Μελέτη−Προετοιμασία μαθημάτων 
15:00−15:15  Διάλειμμα-1η αποχώρηση μαθητών/τριών
15.15−16:00 3η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος-Επιλογή διδακτικού αντικειμένου (ΤΠΕ, Αθλητισμός, Αγγλικά, Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή, Πολιτιστικοί Όμιλοι Δραστηριοτήτων) 
16:00 Λήξη Ολοήμερου Προγράμματος-αποχώρηση όλων των μαθητών/τριών

Από τη Διεύθυνση του Σχολείου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 

Online Game Rental
Online Game Rental