4 Ιουν 2016

Δικαιολογητικά για την εγγραφή μαθητών/μαθητριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα

Αγαπητοί γονείς, 
σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την με Αρ. Πρωτ. 87776/Δ1/30-05-2016, εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ. στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται: 
α) οι μαθητές/τριες των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας.
 β) οι μαθητές/τριες, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μαθητές πολύτεκνων/μονογονεϊκών οικογενειών, μαθητές με γονείς με χρόνιες παθήσεις/ενταγμένους σε πρόγραμμα απεξάρτησης/φυλακισμένους).
γ) Όταν ο ένας γονιός έχει βεβαίωση εργασίας κι ο άλλος έχει κάρτα ανεργίας, έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Ολοήμερο.
δ) Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες, κ.λπ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα.

Λειτουργία Πρωινής Ζώνης(07:00-08:00)

Δικαίωμα συμμετοχής στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής μαθητών (07:00-08:00) έχουν μαθητές/τριες οι οποίοι/ες είναι εγγεγραμμένοι και φοιτούν στο Ολοήμερο Πρόγραμμα και των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής μαθητών/τριών(07:00-08:00) είναι οι 7 μαθητές/τριες για σχολεία με λειτουργικότητα έως 8/θέσια και 10 μαθητές/τριες για σχολεία με λειτουργικότητα από 9/θέσια και άνω.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση στο τηλέφωνο του σχολείου: 2105759938

Από τη Διεύθυνση του Σχολείου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 

Online Game Rental
Online Game Rental