3 Οκτ 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΘΕΜΑ: Συνέχιση προγράμματος «Η Αποστολή στηρίζει τους μαθητές»

Το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με τη μη κερδοσκοπική οργάνωση «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» θα συνεχίσει φέτος την ενίσχυση μαθητών και των οικογενειών τους σε θέματα σίτισης στο πλαίσιο του ειδικά διαμορφωμένου προγράμματος «Η Αποστολή στηρίζει τους μαθητές». Οι κατάλληλες σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα εντάσσονται στο πρόγραμμα επιλέγονται από το ΥΠΑΙΘ.
Στις σχολικές μονάδες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα παρέχονται σε μηνιαία βάση δέματα τροφίμων, τα οποία θα διατίθενται στις οικογένειες των μαθητών που αντιμετωπίζουν προβλήματα σίτισης.
Απαραίτητα δικαιολογητικά
Προκειμένου να υποβάλει αίτηση η οικογένεια του μαθητή για να ενταχθεί στο πρόγραμμα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει καταθέσει στο σχολείο τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως αναγράφονται ακολούθως, που αποδεικνύουν την οικονομική κατάσταση της οικογένειας και που αιτιολογούν την ανάγκη ένταξης στο πρόγραμμα «Η Αποστολή στηρίζει τους μαθητές»:
-Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου κηδεμόνα (εφόσον διαθέτει),
-Αριθμός Μητρώου μαθητή,
-Τάξη του μαθητή κατά το τρέχον σχολικό έτος,
-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφο φορολογικής δήλωσης ή εκκαθαριστικό εφορίας ή Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν.1599/1986 (επικυρωμένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ) ότι δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση,
-Κάρτα ανεργίας από τον Ο.Α.Ε.Δ
-Πιστοποιητικό πολύτεκνης οικογένειας από αρμόδιο αναγνωρισμένο φορέα
- Βεβαίωση απορίας
Οικονομικά Κριτήρια
Τα οικονομικά κριτήρια για κάθε οικογένεια, συμπεριλαμβανομένων των γονέων ή κηδεμόνων, προσδιορίζονται ως εξής:
Για οικογένεια με δύο ή τρία άτομα: εισόδημα μέχρι 8.000 ευρώ.
Για οικογένεια με τέσσερα άτομα: εισόδημα μέχρι 9.500 ευρώ.
Για οικογένεια με πέντε άτομα: εισόδημα μέχρι 11.000 ευρώ.
Για οικογένεια με έξι άτομα: εισόδημα μέχρι 12.500 ευρώ
Για οικογένεια με επτά άτομα: εισόδημα μέχρι 14.000 ευρώ.
Σε περίπτωση πολυμελούς οικογένειας πέραν των επτά ατόμων το ποσό των 14.000 ευρώ θα προσαυξάνεται κατά 1.500 ευρώ για κάθε επιπλέον άτομο στην οικογένεια.
Όσοι γονείς πληρούν τις προϋποθέσεις, και ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο παραπάνω πρόγραμμα, παρακαλούνται να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά μέχρι την Τρίτη 8-10-2013 στον Διευθυντή του Σχολείου.

Από το Διεύθυνση Σχολείου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 

Online Game Rental
Online Game Rental