23 Οκτ 2013

Επίσκεψη των μαθητών της Γ΄ τάξης στο Κέντρο Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου

Την Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013  οι μαθητές της Γ΄ τάξης επισκέφθηκαν  το Κέντρο Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου (Κ.ΑΝ.ΑΛ.) που διαθέτει η Ελληνική Βιομηχανία Αλουμινίου (ΕΛ.Β.ΑΛ.) στο Μαρούσι, και συμμετείχαν στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα "Περιβάλλον και Ανακύκλωση". 
Το πρόγραμμα απευθύνεται στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, με ενημερωτικό υλικό για τους δασκάλους και προτάσεις δράσεων για εκείνους και τους μαθητές, με απώτερο σκοπό την αφύπνιση, την ευαισθητοποίηση και τη συμμετοχή όλο και περισσότερων ανθρώπων στα θέματα που αφορούν την προστασία του Περιβάλλοντος και, συγκεκριμένα, την Ανακύκλωση.
Το Κέντρο Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου (Κ.ΑΝ.ΑΛ.) λειτουργεί παράλληλα και ως χώρος επικοινωνίας και περιβαλλοντικής ενημέρωσης όπου δέχεται καθημερινά διαφόρους φορείς και κυρίως σχολεία. Έτσι από το 2003 μέχρι σήμερα έχουν επισκεφθεί το Κ.ΑΝ.ΑΛ. πάνω από 28.000 μαθητές, τους οποίους ειδικευμένοι περιβαλλοντολόγοι ενημερώνουν για τη διαδικασία και τις ωφέλειες της ανακύκλωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 

Online Game Rental
Online Game Rental