11 Μαρ 2016

Συμμετοχή των μαθητών/τριών της Γ΄ και Δ΄ τάξης σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ανακύκλωση

Την Παρασκευή 11 Μαρτίου οι μαθητές/τριες της Γ΄ και Δ΄τάξης παρακολούθησαν από εκπρόσωπο της ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ  το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: "ΑΛΛΑΖΟΝΤΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ. ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ", διάρκειας μίας διδακτικής ώρας.

Το περιεχόμενο του προγράμματος, συνοπτικά, περιελάμβανε την παρουσίαση των προβλημάτων, που προκύπτουν στο αστικό και φυσικό περιβάλλον από τη μη ορθή διαχείριση των απορριμμάτων. Στη συνέχεια παρουσιάστηκαν βασικές έννοιες όπως η πρόληψη, η επαναχρησιμοποίηση και η ανακύκλωση, καθώς και οι πρακτικές εφαρμογές αυτών. Επιπλέον, δόθηκε έμφαση στη λειτουργία του συστήματος ανακύκλωσης συσκευασιών και παρουσιάστηκαν τα υλικά που μπορούν να τοποθετηθούν μέσα στους μπλε κάδους, αλλά και ο τρόπος που μπορούν οι μαθητές και οι οικογένειες τους να συμμετέχουν σωστά και ολοκληρωμένα στην ανακύκλωση συσκευασιών.
Οι μαθητές/τριες μας συμμετείχαν ενεργά στο πρόγραμμα απαντώντας και θέτοντας ερωτήσεις αλλά και εκφράζοντας τη γνώμη τους.
Στόχος αυτής της δράσης είναι οι μαθητές/τριες να αποκτήσουν ολοκληρωμένη εικόνα για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Να αντιληφθούν το ρόλο τους στη διαχείριση των απορριμμάτων και να αναπτύξουν δεξιότητες, ώστε να συμμετέχουν σωστά και ολοκληρωμένα στην ανακύκλωση συσκευασιών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 

Online Game Rental
Online Game Rental