7 Μαρ 2016

Συμμετοχή του σχολείου μας σε Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών και την αύξηση της σωματικής δραστηριότητας των μαθητών/τριών μαςTο σχολείο μας μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων θα λάβει μέρος στο πρόγραμμα «Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός προγράμματος παρέμβασης στο σχολείο για τη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών και την αύξηση της σωματικής δραστηριότητας των μαθητών». Το πρόγραμμα αυτό υλοποιείται από το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, το Υπουργείο Παιδείας και τον Δήμο μας και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Η περίοδος εφαρμογής του προγράμματος είναι από τον Ιανουάριο του 2016 έως τον Ιούνιο του 2018 και θα υλοποιηθεί σε έξι ευρωπαϊκές χώρες: Βέλγιο, Βουλγαρία, Φιλανδία, Ελλάδα, Ουγγαρία και Ισπανία. Περίπου 9.000 παιδιά από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου (Α΄ – Β΄ – Γ΄) σε όλη την Ευρώπη, οι οικογένειες και οι δάσκαλοί τους θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε αυτό.
Στα πλαίσια του προγράμματος θα πραγματοποιηθούν δράσεις στο σχολείο αλλά και τον Δήμο με σκοπό τη βελτίωση των διατροφικών συνηθειών και των επιπέδων φυσικής δραστηριότητας.
Ειδικότερα: 
Στο σχολείο:
Ενημερωτικό υλικό και δραστηριότητες για την τάξη με σκοπό την προώθηση των υγιεινών διατροφικών συνηθειών & της άσκησης.
Μέτρηση βάρους και ύψους στα παιδιά που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.
Στον Δήμο:
Εκδηλώσεις – δράσεις που σχετίζονται με τη διατροφή και την άσκηση σε πλατείες, πάρκα και αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου ανοιχτές σε όλους τους πολίτες-οικογένειες.
Δωρεάν αιματολογικές εξετάσεις (σε ένα τυχαίο αριθμό οικογενειών και εκπαιδευτικούς)
Δωρεάν συνεδρίες συμβουλευτικής από Διαιτολόγους – Διατροφολόγους του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (σε ένα τυχαίο αριθμό οικογενειών και εκπαιδευτικούς).
Τονίζεται ότι η συμμετοχή των μαθητών (των Α΄– Β΄– Γ΄τάξεων) στο πρόγραμμα είναι προαιρετική.
Τα στοιχεία των μαθητών είναι απόρρητα. Τα αποτελέσματα δε θα αναφέρονται σε στοιχεία μαθητών (ονοματεπώνυμο κ.λπ.) αλλά σε κωδικούς αριθμούς. Όλες οι πληροφορίες είναι ανώνυμες, πραγματοποιούνται βάσει κωδικών και μόνο οι γονείς θα λάβουν σε φάκελο τα αποτελέσματα των μετρήσεών  ή/και του παιδιού τους.

Από τη Διεύθυνση του Σχολείου

Δεν υπάρχουν σχόλια:

 

Online Game Rental
Online Game Rental